Oferta

Oferujemy wysokiej jakości usługi w zakresie odbioru, wywozu, zagospodarowania i utylizacji:

  • odpadów po byłej żywności
  • surwców i produktów nie nadających się do spożycia i przetwórstwa (kod 020203)
  • produktów spożywczych przeterminowanych, lub nieprzydatnych do spożycia (kod 160380)
  • odpady kuchenne ulegające biodegradacji (kod 200108)
  • oleje i tłuszcze jadalne (kod 200125)